CLUJ-NAPOCA, TRANSYLVANIA, ROMANIA
4-7 August 2022

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI - ”Plateste cu orice card Visa si poti castiga premii la UNTOLD”

Art. 1 - Organizator si Regulamentul Oficial al Campaniei

1) Campania „Plătește cu orice card Visa poti castiga premii la UNTOLD”, denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de UNTOLD S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorecu, nr. 122A, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3105/2015, CUI RO35113711, (denumită în continuare „UNTOLD” sau ,,Organizatorul”), reprezentată legal de către Sebastian Ferenț.

2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”) este finala si obligatorie pentru participanti.

3) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte integral prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”) precum si prevederile legislatiei aplicabile.

4) Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada de desfasurare a Campaniei, astfel cum este prevazuta la Art 3-Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei, accesand siteul www.untold.com si pagina de facebook a Festivalului.

5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (4). 

 

Art. 2 – Temeiul legal

1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata si in conformitate cu legislatia incidenta in materie.

 

Art. 3 – Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

1) Campania este organizata si se desfasoara in perioada 9 – 12 Septembrie 2021, in fiecare zi, în intervalul orar identificat pentru fiecare Concurs în parte (''perioada de desfasurare a Campaniei''), in cadrul Festivalului Untold, in Cluj-Napoca.

 

 

 

Art. 4 - Dreptul de participare

1) Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) de cetatenie romana si care, la data începerii Campaniei: au împlinit varsta de 18 ani si detin un bilet valid de acces la Festivalul Untold 2021.

2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

·         angajatii Societății UNTOLD, Visa sau organizatorii Festivalului UNTOLD;

·         angajatii oricaror societati implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

 

Art. 5 - Mecanismul Campaniei

1)      În cadrul Campaniei Promoționale se vor desfășura 2 (două) Concursuri, după mecanismele detaliate în prezentul articol precum și la secțiunea fiecărui concurs în parte.

2)      Pentru înscrierea valabilă la oricare dintre cele 2 Concursuri, este necesară îndeplinirea cumulativă a condițiilor speciale detaliate în prezentul Regulament pentru fiecare Concurs în parte, precum și a următoarelor condiții generale:

a.       Participantul  trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

b.      Sa fie titularul unui card Visa, indiferent de moneda cardului;

c.       Participantul se va înscrie la Promotie prin încărcarea brățării de Festival cu orice card Visa (credit, debit, comercial) la Caseriile/Credit Point-urile din Untold Festival, cu respectarea conditiilor impuse prin prezentul Regulament (prin încărcarea brățării se întelege încărcarea brățării cu puncte credit efectuată la Credit Point-urile din Festival nu și retragerea de numerar facută la un ATM). Prin excepție, în cadrul Concursului 2 Participantul se va înscrie la Promotie doar cu carduri Visa Premium: Gold, Infinite Platinium;

d.      Înscrierea se va face exclusiv în perioada de derulare a Campaniei prevăzută pentru fiecare Concurs în parte;

3)      Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Campanii.

 

Art.6 – Valoarea totală a premiilor

1)  Valoarea estimativă a tuturor premiilor (pentru cele două concursuri) din Campania Promoțională este 7500 RON. Valoarea exacta si totală a premiilor se va comunica ulterior, in functie de pretul de vanzare al biletelor, al cazarii pentru Festivalul Untold 2022 sau al premiilor prevazute de celelalte concursuri.

Premiile sunt suținute de către UNTOLD și Visa Europe Services Inc. (în continuare „Visa”), partener al Festivalului.

Art.7 - CONCURSUL 1

7.1. Înscriere

Pentru înscrierea valabila la Concursul 1 este necesara îndeplinirea în mod cumulativ a condițiilor generale prevăzute la Art. 5 alin. 2.

Participantii se pot inscrie in Campanie in perioada 9-12 Septembrie 2021, in fiecare zi, in intervalul orar 14:00 – 05:00, la orice Credit Point din cadrul Festivalului prin încarcarea brățării de Festival cu orice card Visa (credit, debit, comercial).

7.2. Premii

Premiile oferite in cadrul Concursului 1 sunt următoarele:

        i.            O invitație dublă general access la Untold 2022, oferită de Visa;

      ii.            O invitație dublă VIP access la Untold 2022, oferită de Visa;

    iii.            O invitație dublă VIP access + cazare la Untold 2022, oferită de Visa;

    iv.            Un burger UNTOLD Magic Burger. Se acordă în limita a 25 de premii pe zi, respectiv 100 de premii pe toată durata campaniei; valoarea unitară a fiecărui premiu este de 45 de lei;

      v.            Un drink la barul dedicat Visa de la Scena Nostalgia. Se acordă în limita a a 25 de premii pe zi, respectiv 100 de premii pe toată durata campaniei; valoarea unitară a fiecărui premiu este de 30lei;

    vi.            Un voucher de 10% discount pentru Merchandise Untold care poate fi folosit la unitățile Merchandise Untold din Festival. Se acordă în limita a 1000 de vouchere pe toată durata campaniei.

7.3. Desemnarea câștigătorului și Modalitatea de premiere

După încărcarea brățării de festival cu orice card Visa, conform punctului 7.1 Participantul va primi de la Credit Point-ul la care a efectuat încărcarea, un voucher răzuibil.

În cazul în care pe voucher-ul răzuibil va fi inscripționat unul dintre premiile menționate la art. 7.2. („Voucher Câștigător”), Câștigătorii vor intra în posesia premiilor astfel:

        i.            Premiul indicat la 7.2 pct. i: câștigătorul va trebui să păstreze Voucherul Câștigător și să transmită un e-mail către adresa: [email protected] pâna la data de 30 septembrie 2021, in care va indica datele de identificare ale Câștigătorului, adresa și va atașa Voucherul Câștigător;

      ii.            Premiul indicat la 7.2 pct. ii: câștigătorul va trebui să păstreze voucherul și să transmită un e-mail către adresa [email protected] pâna în data de  30 septembrie 2021 in care va indica datele de identificare ale Câștigătorului, adresa și se va atașa Voucherul Câștigător;

    iii.            Premiul indicat la 7.2 pct. iii: câștigătorul va trebui să păstreze voucherul și să transmită un e-mail către adresa [email protected] pâna în data de  30 septembrie 2021in care va indica datele de identificare ale Câștigătorului, adresa și se va atașa Voucherul Câștigător;

    iv.            Premiul indicat la 7.2 pct. iv: câștigătorul va putea ridica premiul prin prezentarea Voucherului Câștigător la punctul de vânzare UNTOLD Magic Burger, din cadrul Festivalului Untold până la finalul campaniei, în interiorul orarului de funcționare al punctului de vânzare.

      v.            Premiul indicat la 7.2 pct. v: câștigătorul va putea ridica premiul prin prezentarea Voucherului Câștigător la punctul de vânzare (bar) de la scena Nostalgia, din cadrul Festivalului Untold până la finalul campaniei, în interiorul orarului de funcționare al punctului de vânzare.

    vi.            Premiul indicat la 7.2 pct. vi: câștigătorul va putea ridica premiul prin prezentarea Voucherului Câștigător la unul dintre Merchandise Shops, situate în cadrul Festivalului Untold până la finalul campaniei.

 

7.4. Acordarea premiilor

Premiile vor fi acordate conform prevederilor cuprinse in prezentul Regulament, după modalitatea prevăzută la art. 7.3 pentru fiecare premiu în parte și în condițiile îndeplinirii cerințelor stipulate în Art. 5 din prezentul Regulament.

În cazul premiilor indicate la art. 7.2 punctele i, ii, iii, fiecare Castigator va primi premiile în format electronic pe adresa de e-mail de pe care a expediat e-mailul conform pct. 7.3. până cel târziu la data de 31.01.2022, în cazul în care Caștigătorul va face dovada deținerii unui bilet valabil la Festival Editia 2021 (dovada se poate face și cu brățara de Festival) și a Voucherului Câștigător.

In situatia in care unul dintre castigatorii premiilor acordate conform 7.3 nu se va prezenta in perioada delimitata in Regulament pentru a primi premiul sau nu va trimite e-mailul până la data indicată, acesta va pierde dreptul de a solicita premiul, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

In cadrul acordarii premiilor catre castigatori, conform prevederilor Regulamentului, inlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii nu este posibila.

Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor deveni castigatori, numele, prenumele, adresa de domiciliu si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati, numai daca acestia sunt de acord, semnand o declaratie in acest sens.

În toate cazurile, premiile Campaniei Promotionale vor fi atribuite exclusiv conform prezentului Regulament.

 

 

 

Art. 8. CONCURSUL 2

8.1. Înscriere

Concursul 2 se va desfășura exclusiv la Platforma VIP Fratelli de la etajul 1 al Stadionului Cluj Arena.

Pentru inscrierea valabila la Concursul 2 este necesară deținerea unui Card Visa Premium: Gold, Infinite, Platinium.

Participantii se pot inscrie in Campanie in perioada 9-12 Septembrie 2021, făcând dovada deținerii unui Card Visa Premium: Gold, Platinium, Infinite la Credit Point-ul de la Platforma VIP Fratelli.

8.2. Premii

Premiul oferit în cadrul Concursului 2 constă în:

- brățară pentru access la Zona de VIP „Premium Lounge” situat la etajul 2 al Stadionului Cluj Arena. Premiul va fi acordat din partea Visa și premiul se oferă dacă participantul face top-up cu unul dintre cardurile enumerate mai sus, în limita stocului disponibil de brățări.

Brățara pentru acces la Premium Lounge de la etajul 2 este valabilă pentru toate cele 4 zile de Festival.

 

Art. 9. – Prelucrarea datelor cu caracter personal

1) Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Participantii au posibilitatea de a-si exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal in scopul de a primi, direct de la organizator si/sau prin intermediul unor terti parteneri/imputerniciti, informatii despre produse, servicii si activitati ale Untold si/sau ale partenerilor sai precum si in scopul efectuarii de catre Untold, direct sau prin intermediul unor terti parteneri/imputerniciti, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile partenerilor, actuale sau viitoare.

2) Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, precum si scopul colectarii si prelucrarii sunt cele mentionate in acordul de prelucrare date cu caracter personal asupra caruia participantii la Campanie au consimtit in mod expres, in relatia cu Untold.

3) Participantii au, in relatie cu operatorul/ imputernicitii acestuia, drepturile conferite de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei si/sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

4) Aceste drepturi ii sunt facute cunoscute participantului de catre operator/ imputernicitul acestuia la momentul exprimarii de catre acesta a consimtamantului expres pentru prelucrarea de date iar drepturile de acces, interventie si de opozitie vor putea fi exercitate de catre participant adresand o cerere scrisa, datata si semnata catre Untold, in care se vor mentiona datele personale (inclusiv un numar de telefon) si datele asupra carora se solicita accesul, interventia, motivul justificat si modul de acces, interventie sau datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Oricarei cereri i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului.

5) Participantul isi va putea exprima optiunea, cu ocazia completarii si semnarii acordului pentru prelucrarea de date, cu privire la prelucrarea de date pe durata Campaniei si/sau pe durata unor campanii de informare si promotionale ce vor fi organizate ulterior de catre Organizator sau terti parteneri ai acestuia.

6) Modificarea optiunii de acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face in scris, prin inregistrarea la Untold a unei cereri in acest sens.

7) Organizatori asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relația cu Untold. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

8) Untold va prelucra datele personale ale participanților în scopul desfășurării Campaniei conform prezentului Regulament, cu respectarea legislației aplicabile, în special a Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

9) Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor descrise mai jos nu este obligatoriu, prelucrarea fiind efectuată în temeiul relației contractuale existente între Participanți și Organizator prin participarea la Campanie și acceptarea prezentului Regulament, în conformitate cu dispozițiile Art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR.

10) Participanții care au furnizat adresele de e-mail pot primi comunicări comerciale sau newsletter din partea Organizatorului cu privire la activitățile desfășurate de acesta, precum și comunicări comerciale sau newsletter din partea colaboratorilor sau partenerilor acesteia, sau a altor entități afiliate Untold. În acest scop, Participanții vor primi un e-mail prin care li se va solicita acordul expres pentru primirea comunicărilor. În cazul în care Participanții își exprimă acordul cu privire la comunicări, e-mailurile primite de la Untold sau de la colaboratorii sau partenerii acesteia, precum și de la alte entități afiliate Untoldnu pot fi considerate în nicio situație ca fiind mesaje de tip SPAM. Orice Participant poate opta pentru scoaterea sa de pe lista comunicărilor, accesând linkul de unsubscribe de la finalul fiecărui e-mail primit.

11) Prin acceptarea prezentului Regulament, Participanții iau la cunoștință faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor lor.

12) Totodată, au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora, cu excepția acelor date care sunt indispensabile pentru desfășurarea Campaniei. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, persoanele vizate se pot adresa Untold SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarele date de contact [email protected]. În funcție de solicitare, Untold se obligă: (i) să confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an); (ii) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor GDPR; (iii) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Dacă unele din datele despre Participanți sunt incorecte, aceștia sunt rugați să informeze Untold în această privință cât mai curând posibil. Prin acceptarea prezentului Regulament, Participanții confirmă faptul că au fost informați cu privire la datele cu caracter personal referitoare la ei, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate și că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității Untold.

 

Art. 10 – Responsabilitate

1) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

2) In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda / anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului - Untold valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de acesta in legatura cu aceasta. Organizatorul - Untold nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

3) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie.

4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative  care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor consursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

5) In cazul in care un castigator se afla in imposibilitatea fizica de a se deplasa, predarea premiului se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator numai in baza unei procuri autentificate de catre un notar public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

 

Art. 11 - Litigiile si legea aplicabila

1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Cluj-Napoca, de la sediul Organizatorului - Untold, in conformitate cu dreptul comun.

2) Legea aplicabila este legea romana.

 

Art. 12 – Taxe si impozite

1) Organizatorul Untold se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile în vigoare din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art. 13 – Incetarea campaniei

1) Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

* Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

2)   Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.    

 

Art. 14 -  Alte Clauze

1) Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului-Untold care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei. 

4) Pentru ca un  participant sa poata participa la Campania promotionala trebuie intrunite cumulativ toate conditiile Campaniei promotionale, stipulate in prezentul Regulament.

 

 

 

 

UNTOLD RADIO
NOW PLAYING: